Michal Sopko - POPLAŠNÉ A ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA